הקטן גודל טקסט הגדל גודל טקסט
רפואה ראשי | נבחרת העתודה של חייל הרפואה
בדוק התאמתך
להיות רופא כבר בצבא
רק אם רפואה זה אצלך בדם!

הלימודים בעתודה הרפואית:
  • השנים הקרובות שלך עומדות להיות מלאות בסיפוק אישי ומקצועי,
    בתרומה לחברה ובאתגר ניהולי ופיקודי.
    מסלול צמרת הינו המסלול הצבאי למצוינות ברפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.
    כל המועמדים למסלול העתודה לרפואה נדרשים להירשם למסלול "צמרת"
    באוניברסיטה העברית בירושלים.
לשאלות בנוגע למסלול צמרת באוניברסיטת ירושלים:
טלפונים: 02-6758749, 02-6758643
דוא"ל: tzameret.muamadim@gmail.com
מצא אותנו בפייסבוק "צמרת-המסלול הצבאי לרפואה"
*האמור מתייחס לגברים ונשים כאחד.

חדשות